Quercetin: Superantioxidanten

Quercetin, polyfenoler och hälsa

Quercetin är en spännande, hett utforskad typ av naturligt och allmänt förekommande växtförening som kallas flavonoid, som i sig är en typ av polyfenoler.

Polyfenoler är fytokemikalier som består av fenolringar, och i växter är de skyddande mot biologisk och miljömässig stress.

Quercetin, som kanske är den mest undersökta av dessa föreningar, har många farmakologiska egenskaper, såsom antiviral, anticancer, antiproliferativ, antidiabetisk, anti-aging, antiinflammatorisk, neuroskyddande och naturligtvis antioxidant.

Jämfört med de mer välkända antioxidanterna C- och E-vitamin anses flavonoiderna i kosten, t.ex. quercetin, kaempferol och apigenin, vara mycket mer biologiskt effektiva.

Flavonoider är också viktiga för att förhindra trombocytaggregation och lipidperoxidation samt för att öka den mitokondriella biogenesen, vilket öppnar upp för många intressanta terapeutiska möjligheter3, 10.

På grund av molekylens lipofila egenskaper kan den lätt passera blod-hjärnbarriären och utöva sina skyddande effekter inne i hjärnan.

Quercetin används kliniskt vid behandling av allergier, artrit, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, högt blodtryck och inflammation, och forskning pågår inom många områden, till exempel för epilepsi, sepsis, skydd mot neurodegenerativa hjärnsjukdomar som Alzheimers, med mera.

Quercetin som antioxidant

Oxidativ stress är en överdriven produktion av skadliga molekyler, t.ex. reaktiva syreföreningar, som så småningom leder till sjukdomar som orsakas av en rubbad balans mellan oxidativa och antioxidativa ämnen.

Oxidativ stress kan bidra till skador på mitokondriellt DNA, lipidperoxidation, inflammation, apoptos (celldöd) i hjärtmuskeln och intracellulär proteindenaturering.

Quercetins biologiska struktur gör det till en potent antioxidant och fångar upp reaktiva syreföreningar, så det kan effektivt skydda våra kroppar och till och med våra mitokondrier mot skadlig oxidativ stress, samt hjälpa till att upprätthålla oxidativ balans.

Det kan reglera glutationnivåerna i kroppen och har visat sig öka superoxiddismutas-, katalas- och glutationaktiviteten.

På vilket sätt förbättrar Quercetin annars människors hälsa?

Quercetin gör dock så mycket mer än att bara minska cellulär oxidativ skada.

Till exempel verkar quercetin också hjälpa till att modulera autofagi, den heliga graalen för anti-aging, som är vår kropps självrengörande process för att eliminera skadade celler, med terapeutiska fördelar.

Quercetin interagerar också direkt med DNA, vilket framgår av många studier, men det är ännu inte klarlagt om det skyddar vårt DNA från oxidativ skada eller kanske till och med reparerar tidigare skador.

Ny forskning visar att quercetin har förmågan att kelera överskott av järn från kroppen, vilket inte bara är mycket oxidativt och potentiellt DNA-skadligt, utan också krävs i stora mängder för cancercellers spridning, vilket ökar dess terapeutiska potential för cancerbehandling.

Vilka är de mest evidensbaserade användningsområdena för Quercetin?

Här är några korta sammanfattningar av de senaste forskningssammanställningarna om quercetin.

Inflammation: En metaanalys av randomiserade kontrollstudier på människor visade signifikanta minskningar av cirkulerande CRP, en inflammatorisk biomarkör, hos patienter med en diagnostiserad sjukdom.

Reumatoid artrit: En randomiserad kontrollstudie på kvinnor med reumatoid artrit visade minskad smärta tidigt på morgonen och efter aktivitet, signifikant minskat antal ömma leder, förbättrad sjukdomsaktivitet och poäng för bedömning av allmän hälsa, samt signifikant minskat antal patienter med aktiv sjukdom i quercetingruppen. Plasmanivåerna av tumörnekrosfaktor alfa minskade också signifikant i quercetin-gruppen.

Neuroskydd: En nyligen genomförd litteraturgenomgång av quercetins neurofarmakologiska effekter visade att det kan skydda mot neurotoxiska kemikalier, förhindra och mildra neuronala skador samt neurodegeneration och verkar vara starkt skyddande mot många neurodegenerativa sjukdomar.

Diabetes: Quercetins antihyperglykemiska effekter, t.ex. förbättrad insulinkänslighet, insulinresistens och främjande av glykogensyntes, är alla knutna till dess stimulering av betaceller i bukspottkörteln och ger mycket att glädjas åt på denna front.

Antiviral: Quercetin studeras intensivt för sin mycket lovande antivirala potential, som omfattar hämning av polymeras, omvänt transkriptas och proteas, undertryckande av DNA-gyrase och bindning av virala kapsidproteiner.

Hur kan jag införliva Quercetin i min kost och förbättra absorptionen?

Quercetin förekommer i stor utsträckning i växtriket och i människans kost, och några av de rikaste källorna är lök, druvor, körsbär, äpplen, mango, citrusfrukter, bovete, plommon, tomater och te.

Vanliga kulinariska kryddor och populära växtbaserade läkemedel är särskilt rika källor till quercetin, bland annat fänkål, gurkmeja, ashwagandha, amla, helig basilika, lakrits, gotu cola, johannesört, koriander och många fler.

Forskning om absorptionen av quercetin hos människor pågår, med blandade resultat, men det antas generellt att quercetin absorberas lätt på grund av dess lipofila natur, och ökande orala doser korrelerar med ökade serumnivåer.

Ett typiskt kostintag hos människor är 5-100 mg dagligen, men de flesta kliniska studier använder 500 till 1000 mg per dag i uppdelade doser, och absorptionen kan förbättras genom att konsumera quercetin i närvaro av en fet måltid, eller genom att ta det tillsammans med lite lecitin, äpplepektin eller oligosackarider som inulin.

Hur metaboliseras Quercetin?

I livsmedel förekommer quercetin som quercetinglykosider, som hydrolyseras i tarmen och frigör aglykon, som sedan absorberas och metaboliseras till glukuroniderade, metylerade och sulfaterade komplex, som är mer stabila för cirkulation i blodplasman.

Forskare utforskar nu i allt högre grad quercetins metabolism, med intressanta upptäckter, såsom metylerade quercetin-glukuronider i leverceller, där dess skydd mot lokal oxidativ stress och dess aktivering av Nrf2-metabolism i bukspottkörtelvävnader i hög grad skulle bidra till dess antidiabetiska effekter.

Mycket mer forskning bedrivs inom detta spännande område, så håll ögonen öppna för framtida uppdateringar!

Referenser:

 1. Wang, G., Wang, Y., Yao, L. et al. Pharmacological activity of quercetin: An updated review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol 2022, Article ID 3997190 https://doi.org/10.1155/2022/3997190
 2. Maurya, D. & Maurya, P.K. Health Benefits of Quercetin in Age-Related Diseases. Molecules 2022, 27(8) https://doi.org/10.3390/molecules27082498
 3. Randi L. Edwards, Tiffany Lyon, Sheldon E. Litwin, Alexander Rabovsky, J. David Symons, Thunder Jalili, Quercetin Reduces Blood Pressure in Hypertensive Subjects, The Journal of Nutrition, Volume 137, Issue 11, November 2007 https://doi.org/10.1093/jn/137.11.2405
 4. Batiha, G.E.-S.; Beshbishy, A.M.; Ikram, M.; Mulla, Z.S.; El-Hack, M.E.A.; Taha, A.E.; Algammal, A.M.; Elewa, Y.H.A. The Pharmacological Activity, Biochemical Properties, and Pharmacokinetics of the Major Natural Polyphenolic Flavonoid: Quercetin. Foods 2020, 9, 374. https://doi.org/10.3390/foods9030374
 5. Randi L. Edwards, Tiffany Lyon, Sheldon E. Litwin, Alexander Rabovsky, J. David Symons, Thunder Jalili, Quercetin Reduces Blood Pressure in Hypertensive Subjects, The Journal of Nutrition, Volume 137, Issue 11, November 2007, Pages 2405–2411 https://doi.org/10.1093/jn/137.11.2405
 6. Kressler J, Millard-Stafford M, Warren GL. Quercetin and endurance exercise capacity: a systematic review and meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2011 Dec;43(12):2396-404. doi: 10.1249/MSS.0b013e31822495a
 7. Erratum in: Med Sci Sports Exerc. 2012 Mar;44(3):558-9. PMID: 21606866. https://doi.org/10.1093/jn/137.11.2405
 8. Qian Deng, Xiao Xue Li, Yanting Fang, Xin Chen, Jingui Xue, "Therapeutic Potential of Quercetin as an Antiatherosclerotic Agent in Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Review", Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2020, Article ID 5926381, 12 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5926381
 9. Qiaowen Ou, Zhifen Zheng, Yongyi Zhao & Weiqun Lin (2020) Impact of quercetin on systemic levels of inflammation: a meta-analysis of randomised controlled human trials, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 71:2, 152-163, DOI: 10.1080/09637486.2019.1627515
 10. Fatemeh Javadi, Arman Ahmadzadeh, Shahryar Eghtesadi, Naheed Aryaeian, Mozhdeh Zabihiyeganeh, Abbas Rahimi Foroushani & Shima Jazayeri (2017) The Effect of Quercetin on Inflammatory Factors and Clinical Symptoms in Women with Rheumatoid Arthritis: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial, Journal of the American College of Nutrition, 36:1, 9-15, DOI: 10.1080/07315724.2016.1140093
 11. Milad Ashrafizadeh, Zahra Ahmadi, Tahereh Farkhondeh & Saeed Samarghandian (2022) Autophagy as a molecular target of quercetin underlying its protective effects in human diseases, Archives of Physiology and Biochemistry, 128:1, 200-208, DOI: 10.1080/13813455.2019.1671458
 12. Mingming Yin, Yongping Liu & Yi Chen (2021) Iron metabolism: an emerging therapeutic target underlying the anti-cancer effect of quercetin, Free Radical Research, 55:3, 296-303, DOI: 10.1080/10715762.2021.1898604
 13. Islam MS, Quispe C, Hossain R, Islam MT, Al-Harrasi A, Al-Rawahi A, Martorell M, Mamurova A, Seilkhan A, Altybaeva N, Abdullayeva B, Docea AO, Calina D and Sharifi-Rad J (2021) Neuropharmacological Effects of Quercetin: A LiteratureBased Review. Front. Pharmacol. 12:665031. doi: 10.3389/fphar.2021.66503
 14. Bahare Salehi, Laura Machin, Lianet Monzote, Javad Sharifi-Rad, Shahira M. Ezzat, Mohamed A. Salem, Rana M. Merghany, Nihal M. El Mahdy, Ceyda Sibel Kılıç, Oksana Sytar, Mehdi Sharifi-Rad, Farukh Sharopov, Natália Martins, Miquel Martorell, and William C. Cho. Therapeutic Potential of Quercetin: New Insights and Perspectives for Human Health. ACS Omega 2020 5 (20), 11849-11872 DOI: 10.1021/acsomega.0c01818
 15. Di Petrillo, A., Orrù, G., Fais, A., & Fantini, M. C. (2022). Quercetin and its derivates as antiviral potentials: A comprehensive review. Phytotherapy Research, 36( 1), 266– 278. https://doi.org/10.1002/ptr.7309
 16. Michala AS, Pritsa A. Quercetin: A Molecule of Great Biochemical and Clinical Value and Its Beneficial Effect on Diabetes and Cancer. Diseases. 2022 Jun 29;10(3):37. doi: 10.3390/diseases10030037. PMID: 35892731; PMCID: PMC9326669.

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

 • What are advanced glycation end products (AGEs)?

  Vad är AGE (advanced glycation end products)?

  Kristina Zuna

  Advanced glycation end products eller AGE är proteiner och lipider med sockerrester bundna till sig. De bildas när vi tillagar mat vid mycket höga temperaturer, särskilt vid stekning eller rostning....

  Vad är AGE (advanced glycation end products)?

  Kristina Zuna

  Advanced glycation end products eller AGE är proteiner och lipider med sockerrester bundna till sig. De bildas när vi tillagar mat vid mycket höga temperaturer, särskilt vid stekning eller rostning....

 • GABA - Health Benefits, Dosage and Side Effects

  GABA - hälsofördelar, dosering och biverkningar

  Kristina Zuna

  Gamma-aminosmörsyra (GABA) är en neurotransmittor eller en molekyl som skickar kemiska meddelanden i våra hjärnor. Den kan minska nervaktiviteten och ge en lugnande och avslappnande effekt. GABA är ett populärt...

  GABA - hälsofördelar, dosering och biverkningar

  Kristina Zuna

  Gamma-aminosmörsyra (GABA) är en neurotransmittor eller en molekyl som skickar kemiska meddelanden i våra hjärnor. Den kan minska nervaktiviteten och ge en lugnande och avslappnande effekt. GABA är ett populärt...

 • How to take nicotinamide riboside?

  Hur tar man nikotinamidribosid?

  Kristina Zuna

  NR eller nikotinamidribosid är en naturlig molekyl som våra kroppar producerar i små mängder. Våra kroppar använder den för att syntetisera NAD, en energimolekyl. Att ta NR kan öka nivåerna...

  Hur tar man nikotinamidribosid?

  Kristina Zuna

  NR eller nikotinamidribosid är en naturlig molekyl som våra kroppar producerar i små mängder. Våra kroppar använder den för att syntetisera NAD, en energimolekyl. Att ta NR kan öka nivåerna...

 • How to take L-theanine?

  Hur tar jag L-theanine?

  Kristina Zuna

  L-theanin är en naturlig aminosyra som finns i grönt te (lat. Camelia sinensis). Den fungerar som en antioxidant och neuroprotektor, som hjälper dig att slappna av, sova bättre och vara...

  Hur tar jag L-theanine?

  Kristina Zuna

  L-theanin är en naturlig aminosyra som finns i grönt te (lat. Camelia sinensis). Den fungerar som en antioxidant och neuroprotektor, som hjälper dig att slappna av, sova bättre och vara...

1 av 4

Utvald kollektion