Effektivitet

Effekt av Lions Mane (Hericium Erinaceus)

Thomas Hillard

1. Förbättrande effekter av svampen Yamabushitake (Hericium erinaceus) på mild kognitiv försämring. Försökspersoner: 30, 50- till 80-åriga japanska män och kvinnor som diagnostiserats med mild kognitiv störning.Metod: dubbelblind, parallellgrupp, placebokontrollerad...

Effekt av Lions Mane (Hericium Erinaceus)

Thomas Hillard

1. Förbättrande effekter av svampen Yamabushitake (Hericium erinaceus) på mild kognitiv försämring. Försökspersoner: 30, 50- till 80-åriga japanska män och kvinnor som diagnostiserats med mild kognitiv störning.Metod: dubbelblind, parallellgrupp, placebokontrollerad...

Effekt av gurkmeja och curcuma

Thomas Hillard

Blodsockret hos råttor sänks med gurkmeja och curcuma https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11855620/

Effekt av gurkmeja och curcuma

Thomas Hillard

Blodsockret hos råttor sänks med gurkmeja och curcuma https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11855620/