How Much Green Tea Extract Should You Take?

Hur mycket grönt te-extrakt ska du ta?

Nu när du har lärt dig fördelarna med grönt te-extrakt i vår artikel "Varför ska du ta grönt te-extrakt" kanske du är redo att prova det och se hur det kommer att fungera för dig - din nästa fråga skulle vara hur mycket GTE du ska ta per dag.

Vi kommer nu att ge dig en vetenskapligt stödd guide om hur mycket av det du ska ta. Fortsätt läsa och låt oss dyka in i det!

Rekommenderad dosering

Produkter med grönt te standardiseras vanligen efter mängden polyfenoler eller antioxidanter de innehåller.

Baserat på systematiska genomgångar av konsumtion av grönt te-extrakt hos vuxna konstaterades att den rekommenderade dosen av grönt te-extrakt är mellan 250-500 mg per dag. Denna mängd kan erhållas från 3-5 koppar grönt te, eller cirka 1,2 liter.

Det är dock viktigt att notera att dessa studier genomfördes bland friska vuxna. Personer som tar höga doser av katekiner från grönt te bör övervaka sina leverenzymer för att undvika leverskada eller akut leversvikt.

Ny EU-lagstiftning om intag av GTE

Ny EU-lagstiftning begränsar mängden grönt te-extrakt innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat (EGCG) som får förekomma i livsmedel och ställer nya krav på märkning. I ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 2018 drogs slutsatsen att intag av EGCG som överstiger 800 milligram per dag (mg/dag) kan öka sannolikheten för leverskada när det tas som ett kosttillskott. Efsas beslut baserades på studier som visade en statistiskt signifikant ökning av serumtransaminaser, som är en indikation på leverskada, hos försökspersoner som fick EGCG-tillskott.

Slutord

Den rekommenderade dosen av grönt te-extrakt är 250-500 mg per dag, och det tas bäst med mat. Mängder över detta kan vara giftiga. Det är alltid bra att prata med en sjukvårdspersonal så att de kan hjälpa dig att bestämma vilken mängd grönt te-extrakt som är lämpligt för dig.

Referenser:

  1. GREEN TEA: Overview, uses, side effects, precautions, interactions, dosing and reviews. (n.d.). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-960/green-tea.
  2. Hu, J., Webster, D., Cao, J., & Shao, A. (2018). The safety of green tea and green tea extract consumption in adults - Results of a systematic review. Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 95, 412–433. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2018.03.019.
  3. Chow, H. H., Hakim, I. A., Vining, D. R., Crowell, J. A., Ranger-Moore, J., Chew, W. M., Celaya, C. A., Rodney, S. R., Hara, Y., & Alberts, D. S. (2005). Effects of dosing condition on the oral bioavailability of green tea catechins after single-dose administration of Polyphenon E in healthy individuals. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 11(12), 4627–4633. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-04-2549.
  4. Patel, S. S., Beer, S., Kearney, D. L., Phillips, G., & Carter, B. A. (2013). Green tea extract: a potential cause of acute liver failure. World journal of gastroenterology, 19(31), 5174–5177. https://doi.org/10.3748/wjg.v19.i31.5174.
  5. Hu, J., Webster, D., Cao, J., & Shao, A. (2018). The safety of green tea and green tea extract consumption in adults - Results of a systematic review. Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 95, 412–433. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2018.03.019.
  6. European Food Safety Authority. (2018). Scientific opinion on the safety of green tea catechins. European Food Safety Authority. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5239.

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Utvald kollektion

Blogginlägg

Ge en sammanfattning av dina bloggposter till dina kunder